GHS revision 9 ændrer kriterier for sprængstoffer

I september udkom den 9. reviderede udgave af FN’s globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS). Ændringerne i rev. 9 vedrører især sprængstoffer.

De vigtigste ændringer i GHS rev. 9 (2021) drejer sig om tilpassede klassificeringskriterier og mærkningselementer for sprængstoffer. Sprængstoffer er blevet inddelt i tre nye klasser med nye fare- og sikkerhedssætninger for hver klasse.

De fleste tidligere faresætninger for sprængstoffer udgår og er forældede.

Ændringerne vedrørende sprængstoffer implementeres for bedre at forholde sig til eksplosionsfarer fra sprængstoffer, når de ikke indgår i en transportenhed.

Den 9. revision er en del af de opdateringer af GHS, som foretages hvert andet år. GHS rev. 9 er udgivet af FN og er tilgængelig her.

Flere oplysninger om klassificering og mærkning af kemikalier kan fås ved henvendelse til:

Ilaria de Rosa Carstensen  
idc@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9369