Godkendelse af ADBAC/BKC som aktivstof

Brugen af ADBAC/BKC som et aktivstof i biocidholdige produkter af produkttype 2 forventes godkendt fra 2025. Det fremgår af udkastet til en gennemførelsesforordning fra Europa-Kommissionen.

Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC/BKC (C12-C16)) bruges i mange produkttype 2 (PT2) desinfektionsmidler og til at bekæmpe væksten af bakterier, svampe med mere. 

Ifølge udkastet til gennemførelsesforordningen skal to betingelser være opfyldt i produktvurderingen for at få godkendt et biocidholdig PT2-produkt med ADBAC/BKC som aktivstof:

  • der skal lægges særlig vægt på eksponering, risici og effektiviteten i forbindelse med alle anvendelser, der er omfattet af en ansøgning om godkendelse, og som ikke er behandlet i risikovurderingen af aktivstoffet på EU-plan, og 
  • der skal lægges særlig vægt på professionelle brugere.

Godkendelsen for brug af ADBAC/BKC (C12-C16) forventes at træde i kraft den 1. juli 2025.

Få flere oplysninger eller hjælp til godkendelse af biocidholdige produkter:

Michael Fink  
mif@dhigroup.com
Tel +45 4516 9156