Hånddesinfektion med aktivt chlor nu lovlig

En fortolkning af biocidforordningens artikel 89, stk. 2, betyder, at hånddesinfektionsmidler baseret på aktivt chlor nu kan markedsføres og anvendes i Danmark og EU. Visse betingelser skal dog være opfyldt.

Der er tre betingelser, som skal være opfyldt, for at et biocidprodukt/produktfamilie med aktivt chlor kan godkendes til salg eller anvendelse under produkttype 1 (PT1):

  1. Hånddesinfektionsmidlet skal være baseret enten på aktivt chlor afgivet fra hypochlorsyre eller aktivt chlor genereret ved elektrolyse af natriumchlorid. 
  2. Ansøger skal have søgt om godkendelse af midlet jf. biocidforordningen i PT1 samt i en eller flere andre produkttyper i produkttype 2, 3, 4 eller 5.
  3. Hånddesinfektionsmidlet skal leve op til de regler, der i henhold til overgangsordningen er gældende for salg af biocidprodukter i Danmark.

Hvis der alene er søgt om godkendelse under biocidforordningen af et biocidprodukt (eller en produktfamilie) til produkttype 1, gælder ovennævnte ikke. Så kræves der en endelig godkendelse af produktet, før det kan sælges eller anvendes.

Vil du vide mere om godkendelse af biocidprodukter, kontakt:

Michael Fink
mif@dhigroup.com
Tel +45 4516 9156