Høring om biocidaktivstoffet DBNPA i PT4

ECHA har iværksat en offentlig høring om undtagelse fra udelukkelseskriteriet for det biocidaktive stof DBNPA. Høringen løber indtil den 10. december 2019.

Tidligere i år konkluderede ECHA’s biocidproduktkomite, at DBNPA (2,2-dibromo-3-nitrilopropionamid) på grund af sine hormonforstyrrende egenskaber ikke længere kan godkendes til brug for produkttype 4 (fødevarer og foderstoffer). Det var første gang, brugen af et stof blev afvist som hormonforstyrrende efter de nye kriterier for identificering af hormonforstyrrende egenskaber i biocider.

I særlige tilfælde kan der kan ifølge Biocidforordningen gøres undtagelse for godkendelse til brug i en periode på maksimalt 5 år til begrænsede anvendelser.

ECHA beder nu interesserede parter om at bidrage til den offentlige høring om brug af DBNPA til produkttype 4. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at ved en høring vedrørende samme aktivstof for flere produkttyper på samme tid, skal der indsendes separate bidrag for hver produkttype. Det skyldes, at stoffet vurderes separat for hver enkelt produkttype og hver enkelt anvendelse inden for produkttypen.

Læs mere på ECHA’s hjemmeside.

Vil du vide mere om hormonforstyrrende stoffer, kontakt:

Thit Aarøe Mørck
tam@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9567