Ingen spor af bisphenol A i drikkevand

I en ny undersøgelse har man analyseret, om bisphenol A kan måles i det drikkevand, som vandværker sender ud til forbrugerne.

Bisphenol A (BPA) forekommer mange steder. Det findes blandt andet i sko, strømper, solbriller, drikkedunke, vandkander og konservesdåser. Men stoffet kan også frigives fra coatninger, maling, lak og lim, der eksempelvis anvendes på indersiden af drikkevandstanke på vandværker.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har netop nedsat den tolerable daglige indtagelse (TDI) for BPA, og det ventes at betyde, at der bliver indført et lavere drikkevandskvalitetskriterie end det gældende, som er på 2,5 µg/L. 

For at tage højde for et kommende lavere drikkevandskvalitetskriterie har Miljøstyrelsen kortlagt BPA i drikkevandet med en særligt lav detektionsgrænse på 0,13 ng/l. 

Overskrider ikke detektionsgrænsen
Der er blevet analyseret prøver fra 26 vandværker, herunder prøvetagningssteder med særlig risiko for forekomst af forhøjede BPA-koncentrationer. Vandværkerne er fordelt over hele landet og omfatter lokaliteter med både blødt og hårdt drikkevand. Resultaterne af drikkevandsanalyserne viser, at der ikke er målt BPA i drikkevandet, selv med en lav detektionsgrænse på 0,13 ng/L. 

Konklusionen af analyserne er, at BPA ikke findes i det drikkevand, som vandværkerne sender ud til forbrugerne.

Miljøstyrelsens rapport Kortlægning af kilder og niveauer af Bisphenol A i drikkevand er udarbejdet af DHI, og analyserne er udført af Eurofins.

Hvis du vil vide mere om stoffer i drikkevand og drikkevandskvalitet, kontakt:
 
Lise M. Møller 
lmm@dhigroup.com 
Tel +45 4516 9133

 

Relaterede nyheder om BPA

Grænseværdi for bisphenol A drastisk nedsat

Bisphenol migrerer fra etiketter og dåser til fødevarer

Artikel fra TÆNK om Bisphenoler i børneprodukter