Kriterier for genbrugsplast i kosmetikemballage

Når man anvender genbrugsplast til kosmetikemballager, kan problematiske stoffer indgå i genbrugsprocessen og optages gennem huden. DHI har udviklet kriterier til at identificere betænkelige stoffer.

Det er vanskeligt at vurdere sikkerheden ved genbrugsplast, når man anvender den til at fremstille kosmetikemballage, da mange stoffer kan migrere fra emballagen til selve kosmetikproduktet. 

I rapporten Problematic chemicals in recycled plastic intended for cosmetics packaging opstiller DHI det tekniske grundlag for at udarbejde kriterier for to lister over problematiske stoffer i genbrugsplast. Den ene liste omfatter 28 stoffer eller grupper af stoffer til emballage til leave-on-produkter, den anden 11 stoffer til rinse-off-produkter. Listerne kan bruges som et led i kvalitetsdokumentationen ved kommunikation i forsyningskæden. Se listerne i rapportens afsnit 5.6.

For mere information om brug af genanvendt plast, kontakt:

Helle Buchardt Boyd       
hbb@dhigroup.com   
Tel +45 4516 9097  
 

Gratis on demand webinar om genbrugsplast
How to minimize the risk of harmful substances in post-consumer recycled plastic