Mange biocidprodukter overholdt ikke lovgivningen

Et stort EU-håndhævelsesprojekt afslørede, at hvert tredje af de kontrollerede biocidprodukter ikke levede op til lovkravene. Mange af produkterne var desinfektionsmidler, som er solgt til forbrugere.

Kontroleftersynene blev foretaget i 2022 og omfattede mere end 3.500 biocidprodukter. Resultaterne viste, at:

  • 60 biocidaktivstoffer i produkterne ikke er tilladt på markederne i EU, EØS og Schweiz
  • 37 % af de kontrollerede biocidprodukter opfyldte ikke et eller flere af de lovmæssige krav
  • 18 % af produkterne overholdt ikke kravene til sikker brug; det gjaldt især desinfektionsmidler, insekticider og afskrækningsmidler 

Desinfektionsmidler i fokus
Håndhævelsesprojektet havde især desinfektionsmidler i søgelyset, da disse blandt andet sælges til forbrugere. Ved begyndelsen af COVID-19-pandemien kom der nye producenter på markedet. Mange af de nye produkter har vist sig ikke at leve op til reglerne i EU's forordning om biocidholdige produkter (BPR).

Som et resultat af projektet blev produkter, der manglede godkendelse eller indeholdt ikke-tilladte stoffer, trukket tilbage fra markedet. I nogle tilfælde blev der udstedt bøder eller indgivet anmeldelser mod virksomhederne.

For mere information om biocidaktivstoffer eller biocidprodukter, kontakt:

Michael Fink 
mif@remove-this.dhigroup.remove-this.com 
Tel +45 4516 9156