Mange kemiske blandinger er ikke korrekt mærket

Næsten 45 % af kemiske blandinger er klassificeret eller mærket forkert. Det viser et EU-håndhævelsesprojekt, der har tjekket klassificering og mærkning af kemiske blandinger.

Inspektører i hele EU har tjekket klassificering og mærkning af 3.391 kemiske blandinger, inklusive almindelige produkter som fx vaskemidler, rengøringsprodukter, maling og luftfriskere.

Resultatet viste, at 33 % af de undersøgte sikkerhedsdatablade ikke overholdt lovgivningen, 33 % af blandingerne var mærket forkert, og 17 % var ikke klassificeret korrekt.

Rapporten REF-6 PROJECT REPORT - Classification and labelling of mixtures konkluderer, at der skal gøres en øget indsats for at styrke informationen i forsyningskæden herunder sikkerhedsdatabladene.

Har du spørgsmål om klassificering og mærkning, kontakt:

Helle M. Andersen 
hma@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9023