Metallisk sølv: forslag om CMR-klassificering

De svenske myndigheder har indsendt forslag til ECHA om en harmoniseret klassificering af metallisk sølv. Hvis det vedtages, kan det betyde begrænsninger for brugen af sølv.

Forslaget til en harmoniseret klassificering omfatter reproduktionsskadende, mutagene og sensibiliserende effekter:

  • Repr. 1B, H360FD
  • Muta. 2, H341
  • Skin Sens. 1, H317

Klassificeringen omfatter alle former for metallisk sølv, inklusive sølv på nanoform.

Især en klassificering som Repr. 1B kan få konsekvenser for brugen af metallisk sølv på en række områder som fx medicinsk udstyr og sundhedsprodukter.

Stor modstand
ECHA har haft forslaget i offentlig høring, hvor der indkom usædvanligt mange kommentarer med stor modstand mod forslaget. I alt kom der 361 kommentarer fra industri- og handelsorganisationer, myndigheder, virksomheder m.m.

Klassificeringsforslagets videre skæbne er uvis, men vil blive diskuteret første gang i ECHA’s risikovurderingskomité i december måned.

For flere oplysninger om brug af metallisk sølv, kontakt:

Poul Bo Larsen 
pbl@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9478