Ny forordning for genanvendt plast til fødevarekontakt træder i kraft

Fra juli 2023 er det – med visse undtagelser – kun plast med indhold af genanvendt plast fra en egnet genanvendelsesteknologi, der må markedsføres.

Andre ændringer i den nye forordning omfatter specifikke regler for at indsamle, sortere og rense genanvendt plast, samt bestemmelser for dokumentation, mærkning og kvalitetskontrol.

Forordningen træder i kraft i oktober 2022 og afløser forordning nr. 282/2008, der helt bortfalder. 

Vigtige skæringsdatoer for PET genanvendelsesteknologier
Det er EU-Kommissionen, der godkender teknologier til plastgenanvendelse. Når det gælder nye teknologier for polyethylen terephthalat (PET), skal man være opmærksom på følgende datoer:

  • Har man ansøgt om godkendelse af en genanvendelsesteknologi før juli 2023, kan man fortsætte med at markedsføre den genanvendte plast også efter juli 2023, indtil man får den endelige afgørelse.
  • Ansøger man om godkendelse af en genanvendelsesteknologi efter juli 2023, skal man have en godkendelse, før teknologien må tages i brug.

I oktober 2024 bliver det et krav, at alle kvalitetssikringssystemer til indsamling og forbehandling af plast til genanvendelse skal certificeres af en tredjepart.

Gælder også importeret genanvendt plast
De nye regler gælder også for plast, der importeres til EU, hvilket betyder, at genanvendt plast fra genanvendelsesinstallationer uden for EU skal opfylde de nye krav.

Hvis du vil høre mere om genanvendelse af plast, kontakt:

Helle Buchardt Boyd     
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097

 

Har du for resten set vores webinar om How to minimize the risk of harmful substances in post-consumer recycled plastic om kritiske forureninger i forhold til påtænkte anvendelser af genbrugsplast?