Ny handlingsplan for kontrol af REACH-dossierer

Med en ny handlingsplan vil ECHA øge antallet af kontroller af kemikalieregistreringsdossierer af både højvolumen og lavtonnage stoffer.

Europa-Kommissionen og ECHA har lavet en ny handlingsplan for vurdering af, om oplysningerne i kemikalieregistreringsdossierer overholder REACH-lovgivningen. Formålet er at øge antallet af kontroller fra 5 % til 20 % og på den måde tilskynde til at opfylde lovgivningens krav.

Der vil være fokus på otte punkter, som er væsentlige for at kunne udpege problematiske stoffer. De otte punkter omfatter et stofs påvirkning med hensyn til genotoksicitet, toksicitet ved gentagen dosering, toksicitet ved prænatal udvikling og reproduktionstoksikologi, samt om stoffet er kræftfremkaldende, bionedbrydeligt, bioakkumulerende eller har langtidstoksiske effekter i vandmiljøet.

Kontroltjek vil både omfatte dossierer for højvolumen tonnage (over 100 tons per år) og lavtonnage stoffer (under 1-100 tons per år).

Læs ECHA’s REACH Evaluation Joint Action Plan

Desuden forbereder Europa-Kommissionen en gennemførelsesforordning vedrørende opdatering af dossierer, hvor tidsfrister for opdatering vil blive præciseret.

Få flere oplysninger om REACH-dossierer og opdatering af dossierer hos:

Jens Tørsløv
jet@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9022