Ny vejledning til at fastsætte grænseværdier i arbejdsmiljøet

ECHA’s ny vejledning om grænseværdier i arbejdsmiljøet harmoniserer de tidligere metoder fra REACH- og arbejdsmiljølovgivningerne.

EU’s kemikalieagentur, ECHA, har publiceret en ny vejledning om fastsættelse af sundhedsbaserede grænseværdier i arbejdsmiljøet. 

Den nye vejledning harmoniserer metoderne for fastsættelse af DNEL-værdier for arbejdere under REACH-lovgivningen med fastsættelse af grænseværdier i arbejdsmiljøet under arbejdsmiljølovgivningen. 

DHI har igennem mange år udarbejdet både DNEL-værdier i henhold til REACH og OEL-værdier for den kemiske og farmaceutiske industri og bifalder harmoniseringen af metoderne på arbejdsmiljøområdet, der er et stort fremskridt.

Harmoniseringen sker som en følge af, at det arbejde, som tidligere blev udført af den videnskabelig komite for fastsættelse af grænseværdier i arbejdsmiljøet (SCOEL), nu er overgået til Kemikalieagenturets Risikovurderingskomite (RAC). 

Se vejledningen Guidance for preparing a scientific report for health-based exposure limits at the workplace

Hvis du vil vide mere, inklusive konsekvenserne for din virksomhed, kontakt:

Poul Bo Larsen  
pbl@remove-this.dhigroup.remove-this.com