Nye informationskrav til artikler i 2021

I starten af 2020 lancerer ECHA den første prototype af SCIP-databasen. SCIP vil medføre nye forpligtelser for firmaer, der markedsfører artikler på det europæiske marked med virkning fra januar 2021.

Fra den 5. januar 2021 er producenter, importører og distributører af artikler, der indeholder stoffer på REACH’s kandidatliste over særligt problematiske stoffer (SVHC-stoffer) i en koncentration over 0,1 vægtprocent, forpligtet til at levere oplysninger om stofferne via SCIP-databasen.

Oplysningerne i SCIP vil blive tilgængelige for forbrugere og for virksomheder, der håndterer affald. Formålet er at forbedre affaldshåndteringen og gøre brugen af særligt problematiske stoffer mere transparent.

IUCLID opdateret med SCIP-format
ECHA udvikler en række it-værktøjer, der skal understøtte indsendelsen af oplysninger om SVHC-stoffer i koncentrationer over 0,1 vægtprocent. Det omfatter blandt andet den seneste opdatering af IUCLID (version 6.4), som indeholder et SCIP-format for SVHC’er i artikler.

For flere oplysninger om artikler samt IUCLID, kontakt:

Peter Kortegaard
pko@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9049