Opdatering af Novel food-katalog

EU's Novel Food-katalog blev opdateret i november 2023, oplyser Europa-Kommissionen.

Opdateringen omfatter forbedrede søgefunktioner, hvor der blandt andet kan søges på officielle navne og gængse termer. Kataloget giver også en forklaring på den lovmæssig status for en novel food: om den er godkendt eller kræver godkendelse før markedsføring, og om den er ny i fødevarer eller kosttilskud.

Da Novel Food-kataloget er baseret på oplysninger fra EU's medlemsstater, skal man være opmærksom på, at oplysningerne ikke er bindende, men tjener som vejledning til, hvorvidt et produkt vil kræve godkendelse i henhold til EU's Novel Food-forordning. Desuden har EU-landene mulighed for at begrænse markedsføringen af et produkt gennem national lovgivning. 

Novel Food er defineret som fødevarer, der ikke er blevet indtaget i nævneværdigt omfang af mennesker i EU før den 15. maj 1997.

For afklaring af spørgsmål vedrørende novel food, såsom behov for toksikologiske vurderinger, kontakt:

Helle Buchardt Boyd     
hbb@remove-this.dhigroup.remove-this.com 
Tel +45 4516 9097