SPC IUCLID-format erstatter SPC Editor

Brugere af SPC Editor skal forberede sig på fremover at lave SPC-filer direkte i IUCLID. Resuméer af produktegenskaber (SPC'er) er obligatoriske ved ansøgning om godkendelse af biocidholdige produkter.

ECHA har meddelt, at SPC'er fra slutningen af 2023 skal udarbejdes i .i6z-filformatet i stedet for i SPC Editor. Det nye format er kompatibelt med IUCLID. Desuden skal SPC-dossierer fremover arkiveres i IUCLID Cloud samt bruges ved produktansøgninger i ansøgningssystemet R4BP 3.

For at hjælpe brugere med at tilpasse deres interne databaser til det nye IUCLID-format, kan man på ECHA's hjemmeside finde diverse hjælpematerialer, inklusive en Developers’ Guide.

Hos DHI er vi erfarne brugere af IUCLID og kan hjælpe dig med at forberede dossiers for biocidprodukter.

For mere information eller hjælp til IUCLID, kontakt:

Jack Frausing Nielsen 
jafn@dhigroup.com 
Tel +45 4516 9128