Sverige strammer krav til stoffer i drikkevand

Grænseværdierne for indholdet af fire PFAS-stoffer samt arsenik, bly og cadmium i drikkevand skærpes i et nyt lovforslag, som det svenske Livsmedelsverket har fremsat.

Baggrunden er, at den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har skærpet sin vurdering af, hvor mange PFAS-stoffer det er sikkert at indtage pr. uge igennem et helt liv, uden at det udgør en sundhedsrisiko. 

Livsmedelsverket har besluttet at sætte en grænseværdi for fire PFAS’er, der er så lav som muligt. Samtidig benytter man af sundhedshensyn lejligheden til at sænke grænseværdien for yderligere tre stoffer.

De foreslåede, nye grænseværdier er:

  • PFAS (sum af PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS): 4 nanogram per liter
  • Arsenik: 5 mikrogram per liter 
  • Bly:  5 mikrogram per liter
  • Cadmium: 0,50 mikrogram per liter

Ifølge lovforslaget skal grænseværdierne træde i kraft den 1. januar 2023.

For flere oplysninger om stoffer i drikkevand, kontakt:

Helle Buchardt Boyd    
hbb@dhigroup.com
Tel +45 4516 9097