Titandioxid: ny vejledning om klassificering og mærkning

Kravene til klassificering og mærkning for titandioxid (TiO2), der trådte i kraft den 1. oktober 2021, er præciseret i en ny vejledning fra ECHA.

 

Vejledningen Guide on the classification and labelling of titanium dioxide angiver, at TiO2 skal klassificeres som følger:

Blandinger i fast form
TiO2 skal klassificeres som kræftfremkaldende ved indånding (Carc. 2, H351 (indånding)), når det indgår alene eller i blandinger i pulverform indeholdende 1 % eller mere TiO2, hvor TiO2-partiklerne har en aerodynamisk diameter ≤10 μm.

Desuden skal blandinger indeholdende TiO2 mærkes med supplerende mærkning “Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv” (EUH212).

Ikke-klassificerede faste blandinger
Ikke-klassificerede faste blandinger skal mærkes med supplerende mærkning EUH212, hvis de indeholder mindst 1 % TiO2, uanset deres form eller partikelstørrelse.

Flydende blandinger (væsker)
Væsker, der indeholder TiO2, kræver ikke Carc. 2 klassificering. Indeholder de mindst 1 % TiO2-artikler med en aerodynamisk diameter ≤10 μm, skal de mærkes med den supplerende mærkning “Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge” (EUH211).

Kun relevant for kemikalier under CLP
Ovenstående krav til klassificering og mærkning omfatter ikke medicinsk udstyr, kosmetik og fødevarer.

Har du spørgsmål vedrørende klassificering og mærkning, kan du få hjælp hos:

Ilaria de Rosa Carstensen  
idc@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9369

 

Fik du læst vores tidligere nyhed om at titandioxid ikke er sikkert som tilsætningsstof i fødevarer