Vær opmærksom på kombineret eksponering fra hormonforstyrrende stoffer

Hormonforstyrrende stoffer findes i mange hverdagsprodukter, og det er vigtigt at tage den kombinerede eksponering fra flere kilder i betragtning, når man vurderer stoffernes risiko. Det bekræfter en ny undersøgelse.

I samarbejde med FORCE Technology og DTU Fødevareinstituttet har DHI's toksikologer for nylig bidraget med risikovurdering i en ny undersøgelse af hormonforstyrrende stoffer i produkter til gravide og børn for Miljøstyrelsen.

Ved hjælp af kemiske analyser blev der screenet for indholdet af visse stoffer i produkter af plast, silikone og tekstiler. Rapporten underbygger, at eksponering for en kombination af flere forskellige hormonforstyrrende stoffer i produkter til børn og gravide kan udgøre en risiko – også selvom de enkelte produkter ikke vurderes at være problematiske.

Projektet er således et vigtigt bidrag til at forstå, hvordan kombineret eksponering skal tages med i overvejelserne ved fremtidige risikovurderinger.

Ønsker du flere oplysninger om hormonforstyrrende stoffer, kontakt: 

Sara Højriis
sahj@dhigroup.com
Tel +45 4516 9024