Vejledning til ansøgere for tekniske ækvivalenter til aktive kloralternativer

Der er hjælp at hente i et nyt vejledningsdokument fra ECHA til ansøgere for tekniske ækvivalenter fra alternative kilder til aktivt klor fra hypochlorsyre.

Aktivt klor frigivet fra hypochlorsyre er blevet godkendt af EU-Kommissionen som et biocid aktivstof til produkttyperne 1, 2, 3, 4 og 5. Ansøgere, der ønsker at vurdere den tekniske ækvivalens af en alternativ kilde til dette aktivstof, kan nu indsende ansøgninger til ECHA gennem R4BP 3.

Hvad er teknisk ækvivalens?
Ved en teknisk ækvivalens bestemmes ligheden af den kemiske sammensætning og fareprofil for et stof, der er produceret på grundlag af en anden kilde end referencekilden. Teknisk ækvivalens vurderes også, hvis der er tale om en ændring i produktionsproces og/eller -sted for stoffet for den referencekilde, for hvilket den oprindelige risikovurdering blev gennemført. Vurderingen af den teknisk ækvivalens foretages af ECHA.

For at hjælpe ansøgere for tekniske ækvivalenter har ECHA udarbejdet et vejledningsdokument, der beskriver de analytiske oplysninger, som skal angives i ansøgningen: Active chlorine released from hypochlorous acid: Advice on information requirements for technical equivalence applications under Article 54 of the BPR

Få mere at vide om aktive kloralternativer og biocidansøgninger hos:

Jack Frausing Nielsen
jafn@remove-this.dhigroup.remove-this.com
Tel +45 4516 9128