Frist for UK REACH registrering forlænges

De britiske myndigheder forlænger tidsfristerne for overgangsregistrering fra EU REACH til UK REACH med tre år.

Virksomheder, der ønsker at beholde deres aktiviteter i Storbritannien, skal registrere deres stoffer under UK REACH-ordningen. Tidligere i år gennemførte det britiske Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) en høring blandt interessenter om mulig forlængelse af tidsfristerne for registrering.

På baggrund af deres besvarelser har Defra i november 2022 foreslået, at de oprindelige tidsfrister forlænges med tre år for alle tonnagebånd. De oprindelige frister, som forlænges, er som følger:

  • 27. oktober 2023 for stoffer optaget på EU's REACH-kandidatliste, før UK REACH trådte i kraft; CMR-stoffer fremstillet eller importeret i mængder på 1 ton om året eller mere; stoffer, der er meget giftige for vandlevende organismer og fremstilles eller importeres i mængder på 100 tons eller mere om året; og alle stoffer, der fremstilles eller importeres i mængder på 1.000 tons eller mere om året
  • 27. oktober 2025 for stoffer, der er tilføjet UK-REACH-kandidatliste inden indsendelsesfristen i 2023; og alle stoffer, der fremstilles eller importeres i mængder på 100 tons eller mere om året
  • 27. oktober 2027 for alle stoffer fremstillet eller importeret i mængder på 1 ton eller mere om året.

Forlængelse af tidsfristerne skal nu officielt godkendes af de engelske, skotske og walisiske regeringer. 

Det betyder desuden, at de lovpligtige tidsfrister i UK REACH om kontrol af 20 % af registreringsdossiererne, forlænges.

Vil du vide mere om registrering under UK REACH, kontakt:

Anne Rathmann Pedersen 
arp@dhigroup.com 
Tel +45 4516 9370